compass
dane adresowe
W naszym serwisie zamówisz pliki CSV, XLSX lub XML z aktualnymi danymi adresowymi (adresy siedzib, adresy e-mail) polskich firm zarejestrowanych w CEIDG.
money
atrakcyjne ceny
Za rekord zawierający adres e-mail zapłacisz maksymalnie 0,03 zł netto, a za rekord bez e-maila 0,01 zł lub jeszcze mniej.
database
baza nowych firm
Codziennie możesz otrzymywać pliki z danymi przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w poprzednim dniu. Co miesiąc w CEIDG przybywa 20-25 tys. nowych firm.
group
grupa docelowa
Codziennie możesz otrzymywać pliki z danymi przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w poprzednim dniu. Co miesiąc w CEIDG przybywa 20-25 tys. nowych firm.
adress
sprawdzone adresy
Codziennie możesz otrzymywać pliki z danymi przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w poprzednim dniu. Co miesiąc w CEIDG przybywa 20-25 tys. nowych firm.
fast
szybka obsługa
Codziennie możesz otrzymywać pliki z danymi przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w poprzednim dniu. Co miesiąc w CEIDG przybywa 20-25 tys. nowych firm.

codzienne sprawdzają naszą

skuteczność

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
orange Rolnictwo, myślistwo, łowiectwo i rybactwo
orange Górnictwo i wydobywanie
orange Przetwórstwo przemysłowe
orange Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
orange Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
orange Budownictwo
orange Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
orange Transport i gospodarka magazynowa
orange Informacja i komunikacja
orange Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi